Marcus Driessen is benoemd to erelid van SV Voorschoten. Een goede reden om ook als LeiSB te bedenken hoe betrokken Marcus altijd is met het wel en wee van onze jeugdspelers en voor alle jeugdleiders ten allen tijde een dankbare bron van energie, ideeen en informatie is.


Op de website van SV Voorschoten wordt hij als volgt in het zonnetje gezet:

Marcus Driessen kwam in 1980 op 13-jarige leeftijd bij de vereniging, wat betekent dat hij dit seizoen precies 40 jaar lid is. Hij werd een aantal malen jeugdkampioen, deed dat ook driemaal bij de senioren en is nog steeds een van de sterkste spelers van de club. Dat is mooi, maar daar wordt je geen erelid mee. Daarnaast evenwel heeft hij een indrukwekkende lijst aan verenigingsactiviteiten op zijn naam staan. Van 1987 tot en met 1989 voerde hij, samen met Marco Combé, de redactie van Man & Paard, waarna hij zich, in figuurlijke zin uiteraard, op de jeugd stortte. In ’91 en ’92 was hij assistent van Louis Nicolai die toen de jeugdopleiding organisee rde, maar het jaar erop nam hij het jeugdleiderschap zelf op zich. Dat heeft hij volgehouden tot 2006, waarna Roderick van Kempen die taak van hem overnam. Het was ook bepaaldelijk niet zo dat Marcus zich vanaf dat moment (2007) uit het verenigingsleven terugtrok, integendeel, want dat jaar werd hij voorzitter van de sv Voorschoten. Dat is hij acht jaar gebleven.

Daarna (2014) bekleedde hij geen officiële functie meer in de vereniging, maar onofficiële des te meer. Er is sindsdien haast geen jeugdactiviteit waarbij Marcus niet hand-en-spandiensten heeft verricht. De lessen op vrijdagavond, het scholenkampioenschap, de (inter)regionale jeugdcompetities, het ONJK, noem maar op. We kunnen dan ook zonder enige schroom zeggen dat zonder hem de vereniging er heel anders had uitgezien en er veel minder goed had voorgestaan dan nu het geval is. De sv Voorschoten is Marcus veel dank verschuldigd.