De aanmelding voor de landelijks stertrainingen is geopend, zie http://www.schaakbond.nl/2011/aanmelden-voor-stertrainingen-2011-2012

http://www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling/knsb-jeugdtrainingen-2010-2011 

De aanmeldprocedure ziet er als volgt uit:

Tot uiterlijk 22 maart 2011 hebben spelers die aan de criteria voldoen de mogelijkheid om zich aan te melden. Dit kan door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen:

http://www.schaakbond.nl/formulieren/trainingen/2011-2012

Op basis van de aanmeldingen zullen er passende trainingsgroepen geformeerd worden. Deelnemers aan deze groepen zullen uiterlijk 5 april 2011 een concreet trainingsaanbod ontvangen met daarin de groepssamenstelling, de trainer, de plaats etc. Zij hebben vervolgens drie weken de tijd om aan te geven of zij hier definitief op in willen gaan. In de daaropvolgende maand zullen alle puntjes op de i gezet worden en kunnen de precieze locatie, trainingstijden etc vastgesteld worden. Tot slot zullen de spelers uiterlijk 15 mei 2011 de definitieve brief met alle informatie toegezonden krijgen. In september gaan de trainingen vervolgens van start. Het kan zijn dat er voor sommige spelers geen passende groep bij hun in de buurt te formeren valt. Ook zij zullen hier voor 5 april bericht over ontvangen. In overleg kan er dan gekeken worden of er goede alternatieven voor handen zijn.

Alle belangrijke data op een rijtje:

10 maart: Opening aanmelding Stergroeptraining
22 maart:
Sluiting aanmelding Stergroeptraining
5 april:
Ontvangst concreet trainingsaanbod
29 april:
Deadline bevestiging deelname Stergroeptraining
15 mei:
Definitieve brief met alle informatie

Op de site zal een hoekje met veel gestelde vragen opgesteld worden, zodat iedereen volledig op de hoogte kan blijven.