VOG
Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport en dus ook in de schaaksport. Wij adviseren onze clubs om de vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten aanvragen. Het is een preventieve maatregel tegen seksuele intimidatie. U kunt de VOG aanvragen via de jeugdleider van uw club of rechtsreeks via de jeugdleider van de LeiSB. Er zijn dan geen kosten aan verbonden.

Tuchtreglement en Vertrouwenspersoon KNSB en LeiSB
De LeiSB volgt het tuchtreglement van de KNSB en krachtens de statuten van de KNSB het
tuchtreglement seksuele intimidatie (SI) van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Informatie over het indienen van een melding of klacht en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van de KNSB kunt u vinden in het handboek van de KNSB, hoofdstuk Seksuele Intimidatie.

Op dit moment is de positie van vertrouwenspersoon bij de LeiSB vacant. Deze zal zo spoedig mogelijk weer benoemd worden. U kunt altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNSB zoals hierboven aangegeven.